Американські гірки української економіки. Як змінювався економічний ландшафт України протягом 10 років — аналіз YouControl

Американські гірки української економіки. Як змінювався економічний ландшафт України протягом 10 років — аналіз YouControl

Фінансовий аналітик компанії YouControl Роман Корнилюк презентував масштабне дослідження щодо економічних трендів останнього десятиліття в Україні.

У ньому він відповідає на запитання про те, у якому стані наразі перебуває українська економіка і куди вона рухається, як змінювався економічний ландшафт країни протягом останнього десятиліття, які сектори економіки стали локомотивом зростання або ж приходять у занепад, яким галузям банки надали найбільше кредитів, і які з них неможливо повернути.

НВ публікує скорочену версію цього дослідження.

Тенденції останнього десятиліття

Команда YouControl дослідила питання трендів економіки 2010−2019 рр. Для детального аналізу темпів зростання серед виокремлених аналітиками 42 секторів було обрано ТОП-20, котрі генерували 95% доходів усієї економіки країни. Висновки наступні.

Провідними секторами української економіки за виручкою у 2019 р. стали оптова (30,5%) та роздрібна (8,1%) торгівля. Наступні щаблі у ренкінгу займають: електроенергетика (7,8%), харчова промисловість (6,6%), транспорт і логістика (5,6%), сільське господарство (5,6%), металургія (4,9%). Така індустріально-аграрна структура економіки свідчить про низьку частку високотехнологічного виробництва і недостатність глибини переробки продукції для максимізації доданої вартості.

Американські гірки української економіки. Як змінювався економічний ландшафт України протягом 10 років — аналіз YouControl

Фото: YouControl

Частка секторів економіки у загальній структурі доходів: лідери і аутсайдери

Найшвидші індекси росту часток демонстрували такі галузі як охорона здоров’я (зросла з 0,19% до 0,53%, тобто в 2,7 рази в порівнянні зі точкою відліку в 2010 році), також удвічі зросли частки в загальних доходах сільського господарства (з 2,8% до 5,6%) та тютюнового виробництва (з 0,3% до 0,6%).

Одночасно з посиленням ролі одних секторів, в економіці були і аутсайдери за індексом спаду частки доходів. Так, частка фінансового сектору на початку 2020 року складала лиш 21% від його долі в економіці у 2010-му. На другому і третьому місцях за індексом зниження частки в доходах опинились споріднені сектори коксохімічної промисловості (43%) та металургії (70%).

Американські гірки української економіки. Як змінювався економічний ландшафт України протягом 10 років — аналіз YouControl

Фото: YouControl

Які галузі найбільше кредитувалися у 2010−2019 роках?

Найбільше кредитів від українських банків отримали підприємства оптової, роздрібної торгівлі, електроенергетики, харчової промисловості та сільського господарства. Дещо нижче за свої ж місця у ренкінгу по сукупній виручці отримали компанії зі сфери транспорту і логістики (№ 8 за кредитами, № 5 за доходами) та металургії (№ 9 за кредитами, № 7 за доходами).

ТОП секторів економіки за часткою непрацюючих кредитів

Для відображення рівня непрацюючих кредитів аналітиками було відібрано ТОП-20 секторів економіки, підприємствам яких банки надали 94% усіх корпоративних кредитів.

Американські гірки української економіки. Як змінювався економічний ландшафт України протягом 10 років — аналіз YouControl

Фото: YouControl

Понад 50% непрацюючих кредитів від усіх отриманих від банків позик зосереджено у таких важливих для економіки секторах як: машинобудування (75%), хімічна промисловість (74%), будівництво (61%), металургія (52%). Це можна розглядати як ще один доказ неспроможності олігархічної системи забезпечити стійкий розвиток економіки.

Редактор: Олександр Стрельников
Источник

Leave A Reply

Your email address will not be published.